Advies & bemiddeling

FINTENS ADVIES adviseert over en bemiddelt in mogelijke product oplossingen van een aantal financiële instellingen waarmee wij regelmatig mee samenwerken.

Wij zijn vrij in onze advisering. Met geen enkele bank of verzekeringsmaatschappij zijn wij een verplichting aangegaan om specifiek de producten van die instelling te adviseren of te bemiddelen. Ook zorgen wij voor de nazorg van het gewenste financiële product. Dit bestaat uit het beantwoorden van algemene vragen over het betreffende product, maar ook wanneer je veranderingen wilt aanbrengen in dit product. Afhankelijk van het soort dienstverlening kan het zijn dat wij u daarvoor een fee in rekening brengen.

Hypotheken

U wilt een woning kopen en bent op zoek naar een goed passend hypotheekadvies. Onderstaand kort uw hypotheek in vijf stappen:

Stap 1: Oriëntatie gesprek
Stap 2: Adviesgesprek
Stap 3: renteaanbod of voorlopige offerte/acceptatietraject hypotheek
Stap 4: Bindende hypotheekofferte
Stap 5: Bij de notaris

En vervolgens…. Uw hypotheek onderhouden: Uw situatie blijft veranderen! Het kan zijn dat u in de toekomst jouw hypotheek wilt aanpassen, bijvoorbeeld in het geval van (nog) een verbouwing, gezinsverandering of een nieuwe woning. Zie ook ons dienstverleningsdocument

Leningen

Extra geld nodig? Loopt u tegen onverwachte hoge kosten aan? Is uw oude auto aan vervanging toe? Wilt u uw woning isoleren en loopt de rekening op? Het zijn slechts enkele voorbeelden waarom u extra geld nodig kunt hebben. Lenen kan dan een prima oplossing zijn. Fintens Advies bekijkt welke mogelijkheden er voor u zijn en verzorgt als onafhankelijke partij een passende en verantwoorde lening.

U vindt het zelf uiteraard belangrijk dat u tijdens de looptijd van de lening nog steeds beschikt over een financiële positie die past bij uw (gewenste) levensstijl. Voor Fintens Advies is dat net zo belangrijk. Wij willen u graag helpen door u op een verantwoorde manier te adviseren!


Verzekeringen

Verzekeraars en andere aanbieders bieden u vele mogelijkheden. Maar wat past er nu daadwerkelijk bij u? Is de meest uitgebreide dekking voor u belangrijk of wilt u gewoon de goedkoopste verzekering?

Samen met u nemen wij de mogelijkheden door en maken een verzekeringspakket op maat. Geheel volgens uw wensen en gedachten. Waar wij van mening zijn dat bepaalde verzekeringen niet nodig zijn, geven wij dat uiteraard aan! Wij adviseren en bemiddelen over schadeverzekeringen (zowel particulier als zakelijk), inkomensverzekeringen, levensverzekeringen en uitvaartverzekeringen. Zie ook onze dienstverleningsdocumenten.

Vermogensplanning

Wij zien sparen en beleggen als een middel om uw wensen en doelen te bereiken en niet als op zichzelf staande doelen. Beleggingen dienen uitsluitend om uw doelen te realiseren, doel beleggen noemen wij dat. Vermogensplanning bieden wij daarom uitsluitend aan op basis van uw eigen Financieel Levensstijl Plan. Niet de waan van de dag regeert, maar het pad dat samen met u voor u is uitgestippeld. Uiteraard combineren wij de verschillende vermogensbestanddelen van u. Te vaak zien wij dat vermogensbeheerders slechts inzicht hebben in het liquide deel van het vermogen en slechts gaan voor het maximaal mogelijk rendement met maximale risico’s. Voor uw doelen die u binnen periode van 6 tot 10 jaar wilt realiseren, is sparen de voor de hand liggende oplossing. Wij werken op dit gebied op dit moment samen met NNEK Vermogensbeheer en BrandNewDay.